Financial Aid

Financial Aid

AUA policy is that no Armenian citizen admitted to AUA will be denied study because of demonstrated financial need, as determined by the AUA Financial Aid Committee based on a number of factors. Students may apply for tuition assistance by submitting the respective application. Please note that tuition assistance is restricted to Armenian citizens only.

ֆինանսական օժանդակության մասին

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի համար սկզբունք է այն, որ ՀԱՀ ընդունված Հայաստանի քաղաքացի ոչ մի ուսանող չի զրկվելու ՀԱՀ-ում ուսանելու հնարավորությունից` հիմնավորված ֆինանսական կարիքի պատճառով (ինչը հաստատվում է ՀԱՀ Ֆինանսական օժանդակության հանձնաժողովի կողմից մի շարք գործոնների հիման վրա): Ֆինանսական օժանդակությունը սահմանվում է որպես ուսման վարձին ուղղված որևէ տեսակի ֆինանսական աջակցություն: Ուսանողները կարող են դիմել ֆինանսական աջակցության՝ ներկայացնելով համապատասխան դիմումաձևը: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ուսման վարձին ուղղված աջակցությունը տրամադրվում է միայն Հայաստանի քաղաքացի ուսանողներին: